Ανακοινώσεις

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ α.ε. 2013-14

  • Κατάλογος επιλεχθέντων

 

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ α.ε. 2012-13

  • Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής δωρεάν σίτισης

  • Εισοδηματικά όρια δικαιούχων

  • Φόρμα Αίτησης χορήγησης ταυτότητας δωρεάν σίτισης

  • Φόρμα Υπεύθυνης Δήλωσης