Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΜΣ:

Υπεύθυνες: κες Όλγα Δημαρέση και Μαρίνα Πετρέλλη

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 2ος όροφος (γραφείο 3), T.K. 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνα: 210 368 8963 - 4

E-mail: eisweb(at)pspa.uoa.gr

Ώρες κοινού: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13:00


Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Τμήματος ΠΕΔΔ:

Υπεύθυνη: κα Ιωάννα Νάνου

Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 2ος όροφος (γραφείο 2), T.K. 106 78 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 368 8919

E-mail: jnanou(at)pspa.uoa.gr


Ιστοσελίδα ΠΜΣ:

Δημιουργία: Χρήστος Τριαντόπουλος