Πρόγραμμα Μαθημάτων

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

 

Α' εξάμηνο

 

- Εισαγωγικό Σεμινάριο

          Βασικές Έννοιες Οικονομικής Θεωρίας [ Σημειώσεις ]

          Υπεύθ. Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουτσιαράς - Διδ. Δρ. Κ. Φιλίνης

 

- Υποχρεωτικά μαθήματα

 

108    Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

          Διδ. Δρ. Ι. Τσίρμπας

 

109    Πολιτική και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

          Διδ. Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης

 

110    Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Καθηγητής Λ. Τσούκαλης - Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουτσιαράς

 

111    Θεωρίες της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Καθηγητής Μ. Τσινισιζέλης - Συνεργασία Δρ. Φ. Χατζησταύρου

 


Β' εξάμηνο

 

- Εισαγωγικό σεμινάριο

          Βασικές έννοιες του Δικαίου της ευρωπαϊκής ενοποίησης

 

- Υποχρεωτικό μάθημα

 

206    Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Αναπλ. Καθηγητής Κ. Υφαντής

 

- Επιλογή ενός μαθήματος από τα παρακάτω

 

201    Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Λέκτορας Α. Μεταξάς

 

210    Διεθνείς και Περιφερειακοί Θεσμοί

          Διδ. Καθηγήτρια Χ. Δίπλα - Συνεργασία Δρ. Α. Ζερβάκη

 

- Επιλογή δύο μαθημάτων από τα παρακάτω

 

207    Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα

          Διδ. Επίκ. Καθηγήτρια Σ. Βέρνυ

 

208    Η Ευρώπη στο Διεθνές Σύστημα  [ Περίγραμμα - Θέματα Εργασιών ]

          Διδ. Καθηγητής Π.Κ. Ιωακειμίδης - Συνεργασία Δρ. Α. Βαλλιανάτου

 

209    Διεθνής Πολιτική Οικονομία

          Διδ. Καθηγητής Α. Κόντης - Συνεργασία Λέκτορας Δ. Κατσίκας

 

309    Οικονομική και Νομισματική Ένωση  [ Περίγραμμα - Θέματα Εργασιών ]

          Διδ. Επίκ. Καθηγητής Ν. Κουτσιαράς

 


Γ' εξάμηνο

 

- Επιλογή τεσσάρων μαθημάτων από τα παρακάτω

 

506    Επίλυση Διεθνών Συγκρούσεων  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Δρ. Θ. Ντόκος

 

509    Πολιτική Ανταγωνισμού της Ε.Ε.  [ Περίγραμμα - Θέματα Εργασιών ]

          Διδ. Λέκτορας Α. Μεταξάς

 

511    Ανατολική Μεσόγειος και Μέση Ανατολή  [ Περίγραμμα ]

          Διδ. Επίκ. Καθηγήτρια Ε. Αθανασοπούλου

 

513    Περιφερειακή και Διαρθρωτική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

          Διδ. Καθηγητής Ν. Μαραβέγιας – Λέκτορας Γ. Ανδρέου

 

514    Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Γείτονές της

          Διδ. Δρ. Χ. Τσαρδανίδης

 

501    Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

502    Οικονομικά και Κοινωνικά Συστήματα στην Ευρώπη

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

505    Μετανάστευση στην Ευρώπη

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

507    Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

508    Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

510    Τραπεζικό Σύστημα και Διεθνείς Αγορές

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 

512    Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.

          Οι υποθέσεις ελληνικού ενδιαφέροντος στο Συμβούλιο της Ευρώπης

          ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2013-14

 


Δ' εξάμηνο

- Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

 

401    Διπλωματική Εργασία

 


 

Ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και οριστικοποιείται (μαζί με τα ονόματα των διδασκόντων) κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, με απόφαση του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.