Πρώτες Ύλες (Raw Materials): διακρίνονται σε πρώτες ύλες μιας χρήσης (μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μια φορά) και σε ανανεούμενες πρώτες ύλες (μπορούν να αντικατασταθούν). Το κόστος και η σπανιότητα των πρώτων υλών  επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησής τους.

...επιστροφή.