Δεδομένων των ποσοτήτων των υπόλοιπων παραγωγικών συντελεστών, το οριακό προϊόν ενός παραγωγικού συντελεστή είναι φθίνον, όπως προκύπτει και από το Νόμο της Φθίνουσας Απόδοσης, ο οποίος ισχύει στη βραχυχρόνια περίοδο όπου δεν μπορούν να μεταβληθούν οι ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών.

...επιστροφή.