Μακροχρόνια, μεταβάλλοντας τις ποσότητες όλων των παραγωγικών συντελεστών κατά ένα ποσοστό, ενδέχεται το προϊόν να αυξηθεί αναλογικά κατά το ίδιο ποσοστό. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση παραγωγής εμφανίζει σταθερές αποδόσεις, δηλαδή, για κάθε αύξηση των παραγωγικών συντελεστών κατά ένα ποσοστό t (t>0), αυξάνεται και το προϊόν κατά t, δηλαδή, f(tK,tL)=ty. Στην περίπτωση που η συνάρτηση παραγωγής εμφανίζει αύξουσες αποδόσεις, η αύξηση του προϊόντος θα είναι αναλογικά μεγαλύτερη από την αύξηση των παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή f(tK,tL)<ty. Τέλος, στην περίπτωση των φθινουσών αποδόσεων, η αύξηση του προϊόντος θα είναι αναλογικά μικρότερη από την αύξηση των παραγωγικών συντελεστών και θα ισχύει f(tK,tL)>ty.

...επιστροφή.