2.1.3 Η ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα του Solow, η σταθερή κατάσταση (steady state) αντιπροσωπεύει μια κατάσταση όπου όλες οι μεταβλητές της συνάρτησης παραγωγής (Y, K, L) αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό, ενώ οι κατά κεφαλήν μεταβλητές (y, k) παραμένουν σταθερές, δηλαδή, αντιπροσωπεύει τη μακροχρόνια ισορροπία της οικονομίας.
Αν υποθέσουμε ότι ο πληθυσμός αυξάνεται με ένα ποσοστό n, τότε θα πρέπει και η επένδυση sf(k) (δηλαδή η αύξηση του κεφαλαίου-Κ) να αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό n, ώστε το κατά κεφαλήν κεφάλαιο (k) και το προϊόν (y) να παραμένουν σταθερά. Στο σημείο της σταθερής κατάστασης επιτυγχάνεται και η διεύρυνση κεφαλαίου (capital widening), δηλαδή, η εξασφάλιση στους νεοεισερχόμενους στην παραγωγική διαδικασία εργάτες ποσότητας κεφαλαίου ίδιας με αυτή που κατείχαν και οι προηγούμενοι.

Σχήμα 3. Απαιτούμενη επένδυση, ωστε το κατά κεφαλήν κεφάλαιο να παραμένει σταθερό

Η γραμμή nk δείχνει την επένδυση που πρέπει να πραγματοποιηθεί ανά άτομο, ώστε το κατά κεφαλήν κεφάλαιο να παραμένει σταθερό, όταν αυξάνεται η εργασία με ρυθμό n.


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa