2.1.2 Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ.

Το συνολικό εισόδημα (Y) μιας οικονομία, κατανέμεται μεταξύ αποταμίευσης (S) (η οποία υποθέτουμε ότι ισούται με την επένδυση) και κατανάλωσης (C).

Y=S+C

Το ποσοστό του εισοδήματος που αποταμιεύεται είναι η ροπή προς αποταμίευση (s). Συνεπώς, η συνολική αποταμίευση (S) (η οποία υποθέτουμε ότι ισούται με την επένδυση) είναι :

S=s*y>(1) S=s*f(k)

Σχήμα 2. Εισόδημα - Αποταμίευση - Κατανάλωση


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa