Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΠΜΣ) στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές


Αγαπητοί φίλοι,

Καλώς ορίσατε στο δικτυακό τόπο του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. Το πρόγραμμα αυτό είναι από τα πρώτα που άρχισαν να λειτουργούν στην Ελλάδα (1994). Στόχος μας είναι το πρόγραμμα να είναι εφάμιλλο των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων διεθνώς, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή μεταπτυχιακή εκπαίδευση/εξειδίκευση διεπιστημονικού χαρακτήρα στους τομείς των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών.

Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση, δομή, οργάνωση και εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και τις πληροφορίες, περιλαμβανομένου του εντύπου αίτησης, που αφορούν στην υποβολή και αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών.

Τέλος, θα βρείτε το βασικό υλικό (περιγραφές μαθημάτων, βιβλιογραφίες) που συνοδεύει τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματός μας.

Καλή πλοήγηση.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

Καθηγήτρια Χαριτίνη Δίπλα


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (ΠΜΣ) στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές ιδρύθηκε το 1994. Κύριος στόχος του είναι η κάλυψη της ανάγκης για παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Σημαντικό χαρακτηριστικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η διεπιστημονικότητα, η εξέταση δηλαδή των ευρωπαϊκών και διεθνών φαινομένων από διαφορετικές οπτικές γωνίες και επιστημονικές προσεγγίσεις.