Διδάσκοντες Προγράμματος κατά το α.ε. 2013-14

Μέλη Δ.Ε.Π. Τμήματος

Εκάβη Αθανασοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (cv)

Σουζάννα Βέρνυ, Επίκουρη Καθηγήτρια (cv)

Χαριτίνη Δίπλα, Καθηγήτρια (cv)

Εμμανουέλα Δούση, Επίκουρη Καθηγήτρια (cv)

Δημήτρης Κατσίκας, Λέκτορας (cv)

Αντώνης Κόντης, Καθηγητής (cv)

Νίκος Κουτσιαράς, Επίκουρος Καθηγητής (cv)

Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής (cv)

Αντώνης Μεταξάς, Λέκτορας (cv)

Μιχάλης Τσινισιζέλης, Καθηγητής (cv)

Λουκάς Τσούκαλης, Καθηγητής (cv)

Κώστας Υφαντής, Αναπληρωτής Καθηγητής (cv)


Εξωτερικοί Συνεργάτες

Γιώργος Ανδρέου, Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (cv)

'Αννα Βαλλιανάτου (PhD), Πολιτικός Επιστήμονας (cv)

Αντωνία Ζερβάκη (PhD) (cv)

Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης, Καθηγητής (cv)

Θάνος Ντόκος (PhD) (cv)

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (PhD) (cv)

Γιάννης Τσίρμπας (PhD) (cv)

Κυριάκος Φιλίνης (PhD) (cv)

Φιλίππα Χατζησταύρου (PhD), Δικηγόρος (cv)


Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διδάξει στο Πρόγραμμα

Ιωάννης Γ. Βαληνάκης, Καθηγητής (cv)

Πάρις Βαρβαρούσης, Επίκουρος Καθηγητής (cv)

Θάνος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής (cv)

Πάνος Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής (cv)

Χρήστος Ροζάκης, Ομότιμος Καθηγητής (cv)