2.1.6. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αν βελτιωθεί η τεχνολογία, τότε για κάθε ποσότητα κεφαλαίου θα παράγεται περισσότερο προϊόν και η καμπύλη sf(k) θα μετατοπιστεί προς τα πάνω στη θέση sf΄(k). Η βελτίωση της τεχνολογίας θα οδηγήσει σε μία νέα σταθερή κατάσταση, η οποία αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο κατα κεφαλήν προϊόν. Η μεγέθυνση της οικονομίας συντελείται κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την αρχική στη νέα (τεχνολιγικά βελτιωμένη) σταθερή κατάσταση.

Σχήμα 7. Βελτίωση τεχνολογίας


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa