2.1.7. Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ SOLOW

Στην προσπάθειά του να ενισχυθεί εμπειρικά το υπόδειγμα Solow, συμπεριλήφθηκε και η τεχνική πρόοδος , μέσω της οποίας μπορεί να ερμηνευθεί η οικονομική ανάπτυξη, όταν η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών παραμένει σταθερή. Αν η τεχνική πρόοδος αυξάνεται με ρυθμό t και η εργασία με ρυθμό n, τότε το κεφάλαιο και το προϊόν εκφράζεται ανά ισοδύναμο εργαζομένου (t+ n). Για να βρεθεί η οικονομία στη σταθερή κατάσταση, θα πρέπει αυτή τη φορά το κεφάλαιο ανά ισοδύναμο εργαζομένου να αυξάνεται με ρυθμό (t+ n).
Ο ρυθμός τεχνικής προόδου t είναι αυτός που ερμηνεύει τη διαφορά στα επίπεδα ανάπτυξης μεταξύ φτωχών και πλουσίων χωρών.


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa