2.1.5 ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Μεταβολή του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού

Αν βελτιωθεί ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού από n σε n΄, με σταθερό το ποσοστό αποταμίευσης, θα οδηγήσει σε μείωση του κατά κεφαλήν προϊόντος σταθερής κατάστασης, καθώς δεν επιτυγχάνεται η διεύρυνση κεφαλαιού. Συνεπώς θα αντιστοιχεί μικρότερη ποσότητα κεφαλαίου ανά εργάτη οδηγώντας σε μείωση και το κατά κεφαλήν προϊόν.

Σχήμα 6. Σταθερή κατάσταση.


Προηγούμενη Σελίδα - Επόμενη Σελίδa