Κατεβάστε τις σημειώσεις του Εισαγωγικού Σεμιναρίου στην Οικονομική Θεωρία σε Acrobat Reader:

Αρχική Σελίδα

Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1.1 Τι είναι οικονομική μεγέθυνση;

1.2 Πότε μια οικονομία βρίσκεται στο επίπεδο του δυνητικού προϊόντος της;

2. Θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης.

2.1 Το υπόδειγμα Solow.

2.1.1 Η συσσώρευση κεφαλαίου.

2.1.1.1 Κατά κεφαλήν κεφάλαιο και κατά κεφαλήν προϊόν.

2.1.2 Η αποταμίευση.

2.1.3 Η σταθερή κατάσταση.

2.1.4 Μια αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης, αυξάνει τον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης μιας οικονομίας;

2.1.5 Οι συνέπειες της αύξησης του πληθυσμού στην οικονομική μεγέθυνση.

2.1.6. Η βελτίωση της τεχνολογίας.

2.1.7. Η ενσωμάτωση της τεχνικής προόδου στο υπόδειγμα Solow.

2.1.8.Η υπόθεση της σύγκλισης.

3. Νεες θεωρίες μεγέθυνσης.